Μουλαρόκομπος

Μουλαρόκομπος

    • Ασφάλιση του σχοινιού ενώ βρίσκεται υπο τάση.
    • Μπλοκάρισμα της Μισής Ψαλιδιάς, όταν θέλουμε να αφήσουμε τα χέρια μας απο αυτήν.
    • Ο συνδιασμός Μισή Ψαλιδιά με τον Μουλαρόκομπο βρίσκει ευρεία χρήση στην αυτοδιάσωση.


    πώς φτιάχνουμε τον μουλαρόκομπο

    Δείτε στο παρακάτω video την κατασκευή του Μουλαρόκομπου.

4.1/5 rating (7 votes)