Το οχτάρι (eight figure)

Το οχτάρι (eight figure)

  • Το Οχτάρι, ο βασικότερος κόμπος στην ορειβασία και την αναρρίχηση.
  • Τον χρησιμοποιούμε για να δεθούμε με την άκρη του σχοινιού με το μπωντριέ
  • Μοιάζει με 8
  • Σφίγγει πολύ σε πτώση
  πως δένουμε ένα οχτάρι κόμπο στην αναρρίχηση

  Δείτε το video πως δένεται αυτός ο κόμπος.

3.3/5 rating (18 votes)